Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-1, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 62271-1:2008
IEC Publikation: IEC 62271-1:2007

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 1: Gemensamma specifikationer

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications

Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2020-08-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 130
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60694, utg 1, 1996 + C2:1999 + A1:2001 + A2:2001, gäller ej fr o m 2011-11-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62271-1, utg 2:2018.

ICS: 29.130.10; 29.130.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.