Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62264-3, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 62264-3:2007
IEC Publikation: IEC 62264-3:2007

Svensk titel:
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för produktionsstyrning

Engelsk titel:
Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management

Fastställelsedatum: 2008-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 109
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62264-3, utg 2:2017.

ICS: 25.040.01; 35.240.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.