Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62343-1-2, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 62343-1-2:2008
IEC Publikation: IEC 62343-1-2:2007

Svensk titel:
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 1-2: Prestanda - Dynamisk dispersionskompensator med fibersvans, för kontrollerad miljö (Kategori C)

Engelsk titel:
Dynamic modules - Performance standards - Part 1-2: Dynamic chromatic dispersion compensator with pigtails for use in controlled environments (Category C)

Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2018-07-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62343-1-2, utg 2:2016.

ICS: 33.180.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.