Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 424 14 46-3, utg 1:2009
CENELEC Publikation: HD 631.3:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 3: Produktverifiering och typprovning av värmekrympbara komponenter för mellanspänningstillämpningar från 3,6/6 (7,2) kV upp till 20,8/36 (42) kV

Engelsk titel:
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 3: Fingerprinting for heat shrinkable components for medium voltage applications from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV

Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50655-2, utg 1:2018.

ICS: 29.035.20; 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.