Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK Teknisk Rapport 50126-2, utg 1:2007
CENELEC Publikation: CLC/TR 50126-2:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:

Engelsk titel:
Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety

Fastställelsedatum:   |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 133
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50126-2, utg 1:2017.

ICS: 45.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 1651-1417
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.