Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60384-1, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 60384-1:2009
IEC Publikation: IEC 60384-1:2008

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-09-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 81
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60384-1, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2012-10-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60384-1, utg 3:2016.

ICS: 31.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum November 2008 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.