Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50496, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 50496:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning

Engelsk titel:
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site

Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-12-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50496, utg 2:2018.

ICS: 17.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.