Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62024-1, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 62024-1:2008
IEC Publikation: IEC 62024-1:2008

Svensk titel:
Induktiva komponenter för högfrekvens - Elektriska egenskaper och mätmetoder - Del 1: Chipinduktorer i storleksordningen nanohenry

Engelsk titel:
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor

Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2021-01-17
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62024-1, utg 1:2003.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62024-1, utg 3:2018.

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.