Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform:   |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50310, utg 3:2011
CENELEC Publikation: EN 50310:2010
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Jordning och potentialutjämning

Engelsk titel:
Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment

Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-04-11
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 36
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50310, utg 2, 2006, gäller ej fr o m 2013-10-01.  |  Ersätts av: SS-EN 50310, utg 4:2016.

ICS: 29.120.50; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.