Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50069, utg 1:1991/C1:2008
CENELEC Publikation: EN 50069:1991/C1:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Gasisolerade metallkapslade ställverk - Svetsade kapslingar sammansatta av gjutet och plastiskt bearbetat aluminium

Engelsk titel:
Welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear

Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2021-09-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-EN 50069, utg 1:1991.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50069, utg 2:201X.

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse. Upphäver svensk avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.