Ansvarig svensk kommitté: TK 23A  Kabelförläggningssystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61914, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 61914:2009
IEC Publikation: IEC 61914:2009

Svensk titel:
Kabelklammer

Engelsk titel:
Cable cleats for electrical installations

Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2018-12-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50368, utg 1, 2003, gäller ej fr o m 2012-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61914, utg 2:2016.

ICS: 29.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum till EN är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.