Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60810, utg 2:2003/A1:2009
CENELEC Publikation: EN 60810:2003/A1:2008
IEC Publikation: IEC 60810:2003/A1:2008

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar

Engelsk titel:
Lamps for road vehicles - Performance requirements

Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2018-01-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 60810, utg 2, 2003, som fr o m 2011-09-01 inte gäller utan detta tillägg A1
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60810, utg 3:2015.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.