Ansvarig svensk kommitté: TK 205  Installationsbussar och signalöverföring på elnät

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50090-4-3, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 50090-4-3:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Installationsbussar - Del 4-3: Medieoberoende skikt - IP-kommunikation

Engelsk titel:
Home and Building Electronic System (HBES) - Part 4-3: Media independent layers - Communication over IP

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2018-05-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 13321-2, utg 1:2006.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50090-4-3, utg 2:2015.

ICS: 35.240.99; 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.