Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60065, utg 3:2002/A11:2008
CENELEC Publikation: EN 60065:2002/A11:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet

Engelsk titel:
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2017-11-17
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med: SS-EN 60065, utg 3:2002, som fr o m 2010-07-01 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60065, utg 4:2015.

ICS: 97.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller svenska avvikelser.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.