Ansvarig svensk kommitté: TK 85  Elektrisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61557-9, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 61557-9:2009
IEC Publikation: IEC 61557-9:2009

Svensk titel:
Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

Engelsk titel:
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2018-01-15
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med: SS-EN 61557-1, utg 2:2007.
Ersätter: SS-EN 61557-9, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2012-02-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61557-9, utg 3:2015.

ICS: 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.