Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61347-1, utg 2:2008/A1:2011
CENELEC Publikation: EN 61347-1:2008/A1:2011
IEC Publikation: IEC 61347-1:2007/A1:2010

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements

Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2018-03-26
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 61347-1, utg 2, 2008, som fr o m 2014-02-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61347-1, utg 3:2015.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.