Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50131-1, utg 2:2007/A1:2010
CENELEC Publikation: EN 50131-1:2006/A1:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar

Engelsk titel:
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements

Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-02-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med: SS-EN 50131-1, utg 2, 2007, som fr o m 2012-05-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50131-1+A1+A2, utg 2.2:2018.

ICS: 13.310.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Denna svenska standard har tidigare givits ut i svensk språkversion. Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.