Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60965, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60965:2011
IEC Publikation: IEC 60965:2009

Svensk titel:
Kärnkraftanläggningar - Kontrollrum - Reservövervakningsplats för reaktoravställning utan tillgång till kontrollrummet

Engelsk titel:
Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control points for reactor shutdown without access to the main control room

Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2019-07-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 965, utg 1, 1991, gäller ej fr o m 2014-08-08.  |  Ersätts av: SS-EN 60965, utg 2:2016.

ICS: 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.