Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55016-2-3, utg 3:2010
CENELEC Publikation: EN 55016-2-3:2010
IEC Publikation: CISPR 16-2-3:2010

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements

Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 90
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55016-2-3, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2013-06-01.  |  Ersätts av: SS-EN 55016-2-3, utg 4:2017.

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.