Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62591, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62591:2010
IEC Publikation: IEC 62591:2010

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Trådlösa nät och kommunikationsprofiler - WirelessHART™

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™

Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 448
Används tillsammans med: SS-EN 61158-5-20, SS-EN 61158-6-20 och SS-EN 61784-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62591, utg 2:2016.

ICS: 25.040.40; 35.100.05  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.