Ansvarig svensk kommitté: TK 89  Brandriskprovning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60695-1-10, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 60695-1-10:2010
IEC Publikation: IEC 60695-1-10:2009

Svensk titel:
Provning av brandegenskaper - Del 1-10: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Vägledning

Engelsk titel:
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines

Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med: SS-EN 60695-1-11.
Ersätter: SS-EN 60695-1-1, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2013-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60695-1-10, utg 2:2017.

ICS: 13.220.40; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.