Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62439-5, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62439-5:2010
IEC Publikation: IEC 62439-5:2010

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)

Engelsk titel:
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)

Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2021-02-02
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med:
Ersätter: Denna standard, och de andra delarna i serien SS-EN 62439, ersätter SS-EN 62439, utg 1, 2009. SS-EN 62439 utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2013-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62439-5, utg 2:2018.

ICS: 25.040.00; 35.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.