Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61978-1, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 61978-1:2010
IEC Publikation: IEC 61978-1:2009

Svensk titel:
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Passiva dispersionskompensatorer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2017-06-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61978-1, utg 1:2003, gäller ej fr o m 2013-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61978-1, utg 3:2014.

ICS: 33.180.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.