Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61753-121-2, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 61753-121-2:2010
IEC Publikation: IEC 61753-121-2:2010

Svensk titel:
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 121-2: Anslutningskablar för simplex och duplex med singelmodfiber och anslutningsdon med cylindrisk ferrul för kategori C - Kontrollerad miljö

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standards - Part 121-2: Simplex and duplex cords with singlemode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment

Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2020-10-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61753-121-2, utg 2:2018.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.