Ansvarig svensk kommitté: TK 55  Lindningstråd

Överföringsform:   |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60172, utg 1:1995/A2:2010
CENELEC Publikation: EN 60172:1994/A2:2010
IEC Publikation: IEC 60172:1987/A2:2010

Svensk titel:
Lindningstråd - Bestämning av temperaturindex hos trådlack

Engelsk titel:
Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires

Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2018-06-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 60172, utg 1:1995, som fr o m 2013-02-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60172, utg 2:201x.

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.