Ansvarig svensk kommitté: TK 121B  Kopplingsutrustning för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61439-5, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 61439-5:2011
IEC Publikation: IEC 61439-5:2010

Svensk titel:
Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks

Fastställelsedatum: 2011-03-09  |  Upphävandedatum: 2017-09-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med: SS-EN 61439-1.
Ersätter: SS-EN 60439-5, utg 2, 2006, gäller ej fr o m 2016-01-03.  |  Ersätts av: SS-EN 61439-5, utg 2:2015.

ICS: 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.