Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95  Reläer och reläskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62246-1, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 62246-1:2011
IEC Publikation: IEC 62246-1:2011

Svensk titel:
Tungreläer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Reed switches - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2018-03-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 79
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62246-1, utg 1, 2003 och SS-EN 62246-2, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2014-03-17.  |  Ersätts av: SS-EN 62246-1, utg 3:2015.

ICS: 29.120.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.