Ansvarig svensk kommitté: TK 21A  Laddningsbara alkaliska batterier

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61960, utg 2:2012
CENELEC Publikation: EN 61960:2011
IEC Publikation: IEC 61960:2011

Svensk titel:
Laddningsbara alkaliska celler och batterier - Litiumceller och litiumbatterier för bärbara tillämpningar

Engelsk titel:
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications

Fastställelsedatum: 2012-02-15  |  Upphävandedatum: 2020-03-14
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61960, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2014-07-21.  |  Ersätts av: SS-EN 61960-3, utg 1:2017.

ICS: 29.220.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.