Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61162-1, utg 4:2011
CENELEC Publikation: EN 61162-1:2011
IEC Publikation: IEC 61162-1:2010

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 1: En sändare och flera mottagare

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners

Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-10-05
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 152
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61162-1, utg 3, 2008, gäller ej fr o m 2014-01-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61162-1, utg 5:2017.

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.