Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 80369-5, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 80369-5:2016
IEC Publikation: IEC 80369-5:2016

Svensk titel:
Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 5: Kopplingar för manschetter

Engelsk titel:
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 45
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 11.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum February 2017 till IEC 80369-5:2016 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.