Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62087, utg 3:2014
CENELEC Publikation: EN 62087:2012
IEC Publikation: IEC 62087:2011

Svensk titel:
Audio- och videoutrustning - Mätning av elförbrukning

Engelsk titel:
Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment

Fastställelsedatum: 2014-02-19  |  Upphävandedatum: 2019-02-19
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62087, utg 2, 2010, gäller ej fr o m 2015-02-13.  |  Ersätts av: Delvis av SS-EN 62087-1, utg 1:2016, SS-EN 62087-2, utg 1:2016, SS-EN 62087-3, utg 1:2016, SS-EN 62087-4, utg 1:2016, SS-EN 62087-5, utg 1:2016 och SS-EN 62087-6, utg 1:2016.

ICS: 33.160.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Till IEC 62087, third edition, 2011 hör tre skivor (DVD och Blu-ray) med filer med testbilder, se bibliografin på sid 50. Dessa filer ingår dock inte i IEC-standarden, utan är avsedda som komplement, och de ingår inte heller i denna svenska standard. Den som önskar beställa de tre skivorna med testbilder, gör det genom att beställa IEC-standarden som då också levereras på skiva.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.