Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60885-3, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 60885-3:2003
IEC Publikation: IEC 60885-3:1988

Svensk titel:
Kraftkablar och installationskablar - Elektrisk provning - Del 3: Glimningsmätning på långa längder av kabel med extruderad isolering

Engelsk titel:
Electrical test methods for electric cables - Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables

Fastställelsedatum: 2003-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-05-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 36
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 885, utg 1, 1989, gäller ej fr o m 2006-09-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60885-3, utg 2:2015.

ICS: 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.