Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60350-2, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60350-2:2013
IEC Publikation: IEC 60350-2:2011

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning

Engelsk titel:
Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 53
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50304/60350, utg 2, 2009, A1:2010 och A11:2010, gäller ej fr o m 2016-06-03.  |  Ersätts av: SS-EN 60350-2, utg 2:2018.

ICS: 97.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Beräkningsexempel till standarden kan laddas ner i form av en Excel-fil från SEKs webbplats.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.