Ansvarig svensk kommitté: TK 13  Elmätare och utrustning för belastningsstyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62056-5-3, utg 1:2014
CENELEC Publikation: EN 62056-5-3:2014
IEC Publikation: IEC 62056-5-3:2013

Svensk titel:
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt COSEM

Engelsk titel:
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer

Fastställelsedatum: 2014-05-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 178
Används tillsammans med:
Ersätter: Delvis SS-EN 62056-53, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2016-07-10.  |  Ersätts av: SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017.

ICS: 17.220.00; 35.110.00; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.