Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-2, utg 3:2012
CENELEC Publikation: EN 60793-2:2012
IEC Publikation: IEC 60793-2:2011

Svensk titel:
Optofibrer - Del 2: Produktspecifikationer - Allmänt

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General

Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-06-17
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med: Standarder i serien SS-EN 60793-1.
Ersätter: SS-EN 60793-2, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2015-01-02.  |  Ersätts av: SS-EN 60793-2, utg 4:2017.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.