Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60317-0-7, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60317-0-7:2012
IEC Publikation: IEC 60317-0-7:2012

Svensk titel:
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-7: Allmänna fordringar - Rund lindningstråd av koppar, lackerad utan isolationsfel (FIW), med nominell ledardiameter 0,040 mm till 1,600 mm

Engelsk titel:
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diameter of 0,040 mm to 1,600 mm

Fastställelsedatum: 2013-01-22  |  Upphävandedatum: 2020-09-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med: SS-EN 60851-serien.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60317-0-1, utg 2:2018.

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.