Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60728-3-1, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 60728-3-1:2012
IEC Publikation: IEC 60728-3-1:2012

Svensk titel:
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3-1: Aktiva komponenter för bredbandsnät - Mätning av ickelinearitet vid full kanalbelastning med DVB-C-signaler

Engelsk titel:
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-1: Active wideband equipment for cable networks - Methods of measurement of non-linearity for full digital channel load with DVB-C signals

Fastställelsedatum: 2013-03-15  |  Upphävandedatum: 2021-01-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60728-3, utg 3:2018.

ICS: 33.060.00; 33.170.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.