Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61938, utg 2:2014
CENELEC Publikation: EN 61938:2013
IEC Publikation: IEC 61938:2013

Svensk titel:
Audio- och videoutrustning - Vägledning beträffande rekommenderade egenskaper hos analoga gränssnitt för att uppnå interoperabilitet

Engelsk titel:
Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability

Fastställelsedatum: 2014-02-19  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 36
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61938, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2016-08-01.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61938, utg 3:2018.

ICS: 35.200.00; 33.160.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.