Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95  Reläer och reläskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62246-1-1, utg 1:2013
CENELEC Publikation: EN 62246-1-1:2013
IEC Publikation: IEC 62246-1-1:2013

Svensk titel:
Tungreläer - Del 1-1: Artspecifikation - Kvalitetsbedömning

Engelsk titel:
Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Quality assessment

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2021-03-13
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med: SS-EN 62246-1, utg 2, 2011.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62246-1-1, utg 2:2018.

ICS: 29.120.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.