Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50242, utg 2:2008/A11:2012
CENELEC Publikation: EN 50242:2008/A11:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Diskmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning

Engelsk titel:
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance

Fastställelsedatum: 2012-12-19  |  Upphävandedatum: 2018-04-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med: SS-EN 50242, utg 2, 2008, som fr o m 2015-08-06 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50242/60436, utg 3:2016.

ICS: 97.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: EN 50242:2008/11:2012 betecknas även EN 60436:2008/A11:2012.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.