Ansvarig svensk kommitté: TK 85  Elektrisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62586-2, utg 1:2014
CENELEC Publikation: EN 62586-2:2014
IEC Publikation: IEC 62586-2:2013

Svensk titel:
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet

Engelsk titel:
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

Fastställelsedatum: 2014-08-20  |  Upphävandedatum: 2020-08-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 111
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62586-2, utg 2:2018.

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.