Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61300-3-25, utg 2:2014
CENELEC Publikation: EN 61300-3-25:2013
IEC Publikation: IEC 61300-3-25:2013

Svensk titel:
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-25: Undersökning och mätning - Koncentricitet hos icke-vinklade hylsor och icke-vinklade hylsor monterade på fiber

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-25: Examinations and measurements - Concentricity of the non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre installed

Fastställelsedatum: 2014-03-12  |  Upphävandedatum: 2017-10-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61300-3-25, utg 1, 1999, gäller ej fr o m 2014-10-18.  |  Ersätts av: SS-EN 61300-3-25, utg 3:2017.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.