Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 428 08 31, utg 3:1995
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
Lampanslutningsdon för allmänbruk

Engelsk titel:
Lamp connectors for general use

Fastställelsedatum: 1995-06-14  |  Upphävandedatum: 2019-04-01
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 52
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 428 08 31, utg 2:1987.  |  Ersätts av: SS-EN 61995-2, utg 1:2009.

ICS: 29.120.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.