Ansvarig svensk kommitté: TK 36  Isolatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC/IEEE 65700, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC/IEEE 65700:2018
IEC Publikation: IEC/IEEE 65700-19-03:2014

Svensk titel:
Isolatorer - Genomföringar för likström

Engelsk titel:
Bushings for DC application

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 56
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62199, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2021-02-20.  |  Ersätts av:

ICS: 29.080.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.