Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60968, utg 3:2013/A11:2014
CENELEC Publikation: EN 60968:2013/A11:2014
IEC Publikation:

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål

Engelsk titel:
Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements

Fastställelsedatum: 2014-09-16  |  Upphävandedatum: 2018-03-30
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 60968, utg 3, 2013, som fr o m 2016-12-09 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60968, utg 4:2015.

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.