Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50121-3-2, utg 3:2015
CENELEC Publikation: EN 50121-3-2:2015
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater

Engelsk titel:
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

Fastställelsedatum: 2015-05-13  |  Upphävandedatum: 2019-10-24
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med: SS-EN 50121-1.
Ersätter: SS-EN 50121-3-2, utg 2, 2007 och SS-EN 50121-3-2 C1, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2018-01-05.  |  Ersätts av: SS-EN 50121-3-2, utg 4:2017.

ICS: 33.100.01; 45.060.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.