Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61167, utg 3:2016
CENELEC Publikation: EN 61167:2016
IEC Publikation: IEC 61167:2015

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar

Engelsk titel:
Metal halide lamps - Performance specification

Fastställelsedatum: 2016-08-24  |  Upphävandedatum: 2021-11-02
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 218
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61167, utg 2, 2011, gäller ej fr o m 2019-06-10.  |  Ersätts av: SS-EN 61167, utg 4:201X.

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.