Ansvarig svensk kommitté: TK 37A  Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK TS 61643-22, utg 1:2017
CENELEC Publikation: CLC/TS 61643-22:2016
IEC Publikation: IEC 61643-22:2015

Svensk titel:
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 22: Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Val och användning

Engelsk titel:
Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 65
Används tillsammans med:
Ersätter: CLC/TS 61643-22:2006  |  Ersätts av:

ICS: 29.240.01; 29.240.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.