Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60077-1, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 60077-1:2002
IEC Publikation: IEC 60077-1:1999

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Elutrustning för rälsfordon - Del 1: Driftförhållanden och allmänna regler

Engelsk titel:
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules

Fastställelsedatum: 2002-12-04  |  Upphävandedatum: 2020-09-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 39
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60077-1, utg 2:2018.

ICS: 29.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.