Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61215-1-1:2016
IEC Publikation: IEC 61215-1-1:2016

Svensk titel:
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-1: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kristallint kisel

Engelsk titel:
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 11
Används tillsammans med: SS-EN 61215-1, utg 1, 2017 och SS-EN 61215-2, utg 1, 2017.
Ersätter: Delvis SS-EN 61215, utg 2, 2005, gäller ej fr o m 2019-04-13.  |  Ersätts av:

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.